TGS Lidya


Bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri, vergi hizmetleri ve danışmanlık alanında uzun yıllar boyunca tecrübesi bulunan Caner Sezen, Murat Ersin ve Şenol Görgü tarafından kurulmuş olup hemen hemen her sektörden yerli ve yabancı sermayeli müşterilerine en iyi kalitede hizmet sunmayı hedeflemektedir. TGS Lidya uluslararası muhasebe networku olan TGS Global üyesi olup halen İzmir, ve İstanbul ofisleriyle hizmet vermektedir.

Hizmetler


  • Bağımsız Denetim
  • Yönetim Destek Hizmetleri
  • Vergi Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Kurumsal Finansman Hizmetleri
  • Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
  • Eğitim Hizmetleri
  • Ticari Hukuk Hizmetleri

TGS GLOBAL, muhasebe, denetim, vergi, danışmanlık ve ticari hukuk alanında uzman muhasebe ve ticari hukuk firmalarının oluşturduğu dinamik bir networkdür. Halen 51 ülkede 3400'ün üzerinde profesyonelle faaliyet göstermektedir. Merkezi Paris'de bulunan TGS Global halen dünyanın en büyük 20 muhasebe networkünden birisidir.

TGS'de sürdürülebilirlik, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır. TGS, "Think Global Sustainability"dir.

Hizmet sunumunda sürdürülebilir, uzun vadeli mükemmellik sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, denetim, etik ve bağımsızlık konusunda küresel politikalara sahip müşterilere yakışır olarak sürecin merkezinde üyelerimizle kaliteyi geliştiriyoruz. Üyelerimiz ve müşterilerimizle şeffaf, dürüst ilişkileri besliyor, dürüstlük ve hesap verebilirlik ile çalışıyoruz.

Ayrıca, sorumlu iş uygulamalarını uygulamaya ve toplumu olumlu yönde etkileyen çözümler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda UN Global Compact, Küresel İnsan Hakları, Çalışma, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin on ilkesini destekliyoruz. Kültürümüz, stratejilerimiz ve operasyonlarımız sürdürülebilir kalkınmanın evrensel ilkeleri ile uyumludur.

*Lidya, Batı Anadolu'nun antik ülkesi, Ege Denizi'nden doğuya doğru uzanır. Lidyalıların altın ve gümüş sikkelerin yaratıcıları olduğu söylenir. Lidyalılar, Herodot'a göre gelenekleri olan ve kalıcı perakende mağazaları kuran ilk insanlar olan ticari bir halktı.

Şeffaflık Raporları