Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal Finansman Hizmetleri

Müşterilerimize şirket devir ve satış, sermaye yaratma, değerleme, ve danışmanlık hizmetlerini içeren geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

• Şirket kuruluşu

• Şirket satın alma devir birleşme

• Tasfiye


• Değerleme


• Due Diligence