Bilgi Sistemleri Denetimi


Günümüzde tüm kurumsal bilgiler artık teknolojik ortamda tutulmaya başlanmıştır. Bu durum bilgilerin güvenirliliği, saklanması, bilgiye ulaşım vb faktörlerin önemli olmasına yol açmış ve İşletmeler için iş hayatını kolaylaştırmakla beraber risklerin de oluşmasına sebep olmuştur.

Uzman personel ve iş ortaklarımız vasıtasıyla bilgi güvenliği, iş sürekliliği, bilgi riskleri ve diğer ilgili ihtiyaçlarınıza güvenilir ve sağlıklı çözümler sunuyoruz.

Bilgi sistemleri hizmetleri ile faaliyetlerinizi gerçekleştirmekte kullandığınız yazılım ve donanım gibi tüm bilgi sistemi unsurlarının, bilgi sistemi süreçlerinin, finansal veri üretiminde kullanılan bilgi sistemi ve süreçlerinin ve bunlarla ilgili olarak tesis edilen iç kontrollerin nitelik, işleyiş, yeterlilik, bütünlük, güvenlik ve güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ve rapora bağlanması uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir.