Kurumsal Finansman Hizmetleri


Müşterilerimize şirket devir ve satış, sermaye yaratma, değerleme, ve danışmanlık hizmetlerini içeren geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

  • Şirket kuruluşu
  • Şirket satın alma devir birleşme
  • Tasfiye
  • Değerleme
  • Due Diligence